Z przyjemnością informujemy, że firma Kafejeto uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2018. Jest on przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego firmom, które osiągają sukcesy rynkowe dzięki otwartości na wiedzę, innowacyjności, kreatywności oraz inwestowaniu w kapitał intelektualny i permanentny rozwój pracowników.

Kafejeto działając na wielu płaszczyznach, jako palarnia kawy, kawiarnia i centrum szkoleniowe, zostało docenione przede wszystkim za jakość i innowacyjność. Są to wyznaczniki naszej codziennej pracy. Kawa, którą samodzielnie wypalamy i oferujemy naszym gościom, należy do segmentu speciality, co oznacza, że jej ziarna są niemal całkowicie pozbawione defektów. Dodatkowo pracownicy naszej firmy mogą pochwalić się certyfikatami ukończenia prestiżowych szkoleń branżowych, z takich dziedzin, jak: umiejętności baristyczne, sensoryka, alternatywne metody parzenia kawy, wiedza o zielonym ziarnie. Wszystkie z nich autoryzowane są przez światową organizację Specialty Coffee Association. Stworzyliśmy także autorski projekt edukacyjny w formie krótkich animowanych filmików, którego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy o kawie w bardzo przystępny sposób, tak aby pobudzać ciekawość i motywować społeczeństwo do odkrywania kawowego świata. Ze względu na tak szeroką inwestycję w wiedzę, a także w rozwój naszych pracowników otrzymaliśmy wyróżnienie nadzwyczajne – tytuł Promotora Nauki i Kultury.

Pragniemy podziękować za to wartościowe odznaczenie naszej firmy na arenie ogólnopolskiej. Motywuje to nas do dalszej pracy nad jakością produktów, nieustannym rozwoju pracowników i podejmowaniu kolejnych inwestycji, które pozwolą poszerzać i udoskonalać zakres naszych działań.

Kafejeto nagrodzone certyfikatem Przedsiębiorstwo Przyszłości 2018 przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości

Przyznane wyróżnienie specjalne Promotor Nauki i Kultury przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku.